DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW

13 listopada 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie >>

Odpowiedzi na pytania 20.11.2020 r.>>

Informacja z otwarcia ofert 24.11.2020 r.>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.01.2021r. >>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube