Badania laboratoryjne

INFORMACJE DLA PACJENTA

Rejestracja do laboratorium - 3 piętro PIK III A
Punkt pobrań materiału do badań - 3 piętro gabinet 335

  • UWAGA –  OD 1.07.24 r. DO 30.08.24 r. POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ODBYWA SIĘ W GODZINACH OD 7:30 DO 13:00.
  • ODBIÓR WYNIKÓW W GODZINACH 7:00 – 18:00

NIE PRZYJMUJEMY PACJENTÓW Z OBJAWAMI GRYPY.

tel.: 71 77 47 711

Przygotowanie pacjenta do badań

Przedstawiając naszą ofertę chcielibyśmy na wstępie zwrócić Państwa uwagę na konieczność przestrzegania kilku istotnych zasad dotyczących prawidłowego przygotowania się do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Właściwe postępowanie przedanalityczne jest niezbędnym warunkiem uzyskania prawdziwego wyniku badania w laboratorium.

Zakłada się, że ponad 80% wyników nieprawdziwych jest konsekwencją wpływu czynników przedanalitycznych, na które laboratorium nie ma wpływu.

W przeciwieństwie do tego, cały proces postępowania analitycznego na poziomie laboratorium jest pod całkowitą kontrolą (udokumentowana, restrykcyjna kontrola wewnątrzlaboratoryjna i zewnątrzlaboratoryjna, w tym kontrola międzynarodowa).

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie profesjonalnych usług z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, które z racji swojej wiarygodności, będą służyć Państwu zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu (zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej GLP).

Aby w pełni osiągnąć ten cel niezbędna jest świadoma i pełna współpraca z Państwa strony.

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube