Kategoria: Zamówienia publiczne 2020

8 grudnia 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. pn.: „Dostawa testów serologicznych ASO oraz testów do wykrywania krwi utajonej w kale

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie(zip)>>

Odpowiedzi na pytania 11.12.2020

Informacja z otwarcia ofert 16.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2020

7 grudnia 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na „Dostawę pomp insulinowych”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie (zip)>>

Informacja z otwarcia ofert 15.12.2020r. (pdf)>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.01.2021r. (pdf) >>

3 grudnia 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na „Dostawę gazów medycznych tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie (zip)>>

Informacja z otwarcia ofert 11.12.2020r. (pdf)>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2020r.(pdf)>>

18 listopada 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
“Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Odpowiedzi na pytania 20.11.2020r.>>

Informacja z otwarcia ofert 25.11.2020 r.>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2020r.>>

13 listopada 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie >>

Odpowiedzi na pytania 20.11.2020 r.>>

Informacja z otwarcia ofert 24.11.2020 r.>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.01.2021r. >>

12 listopada 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.: “Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Informacja z otwarcia ofert 20.11.2020 r.>>

Informacja o unieważnieniu postępowania 24.11.2020 r.>>

23 października 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.:

“Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia »

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert »

Informacja z otwarcia ofert »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty »

14 października 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.: „Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Zmiana terminu składania ofert »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia »

Informacja z otwarcia ofert »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2020 r.>>

7 lipca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych”

(więcej…)
26 czerwca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie prac modernizacyjnych stacji transformatorowej R-1902 zasilającej w energię elektryczną budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, w związku ze zmianą zasilania z 10 kV na 20 kV”

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube