Pakiety badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne

Pakiety badań laboratoryjnych

Badania umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zmian hormonalnych zachodzących w organizmie kobiety wraz z upływem czasu.

Badania stwarzające szansę wczesnego wykrycia zaburzeń:
• gospodarki węglowodanowej (cukrzyca i stany przedcukrzycowe),
• gospodarki lipidowej (ocena ryzyka zagrożenia miażdżycą),
• funkcji tarczycy,
• układu pokarmowego,
• układu krwiotwórczego (morfologia krwi),
• krzepnięcia.

 20 badań laboratoryjnych – cena pakietu 275 zł 

 • ALAT (aminotransferaza alaninowa) 
 • ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa)
 • BADANIE OGÓLNE MOCZU
 • ESTRADIOL
 • FSH (hormon folikulotropowy)
 • GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza)
 • GLUKOZA 
 • JONOGRAM (sód i potas)
 • KREATYNINA
 • KREW UTAJONA W KALE
 • KWAS MOCZOWY
 • LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy)
 • MOCZNIK
 • MORFOLOGIA KRWI 
 • OB (odczyn opadania krwinek czerwonych)
 • TSH (hormon tyreotropowy)

Badania umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki najczęściej występujących schorzeń u mężczyzn po 40-tym roku życia.

Badania stwarzające szansę wczesnego wykrycia zaburzeń:
• gospodarki węglowodanowej (cukrzyca i stany przedcukrzycowe),
• gospodarki lipidowej (ocena ryzyka zagrożenia miażdżycą),
• funkcji tarczycy,
• układu pokarmowego,
• układu krwiotwórczego (morfologia krwi),
• krzepnięcia.

 19 badań laboratoryjnych – cena pakietu 250 zł 

 • ALAT (aminotransferaza alaninowa)
 •  ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa)
 • BADANIE OGÓLNE MOCZU
 • GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza)
 • GLUKOZA 
 • JONOGRAM (sód i potas)
 • KREATYNINA
 • KREW UTAJONA W KALE
 • KWAS MOCZOWY
 • LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy)
 • MOCZNIK
 • MORFOLOGIA KRWI 
 • OB (odczyn opadania krwinek czerwonych)
 • PSA CAŁKOWITY
 • TSH (hormon tyreotropowy)

Badania umożliwiające potwierdzenie alergicznego tła obserwowanych u pacjenta dolegliwości, np. nietolerancja niektórych pokarmów, katar sezonowy lub całoroczny, kaszel, łzawienie oczu, różnego rodzaju reakcje skórne (świąd, pokrzywka itp.).
Dobór panelu uzależniony jest od rodzaju występujących u pacjenta objawów.
Ustalenie alergicznego tła dolegliwości pozwala w wielu wypadkach na poprawę komfortu życia poprzez minimalizowanie kontaktu z konkretnymi alergenami lub leczenie (np. podawanie leków antyhistaminowych lub odczulanie).
Ponadto w przypadku wykrycia uczulenia na zwierzęta domowe możemy uniknąć niepotrzebnych dramatów związanych z koniecznością rozstania z ukochanym pupilem.

 4 badania laboratoryjne – cena pakietu 150 zł

 • IGE CAŁKOWITE
 • MIKROSKOPOWY ROZMAZ KRWI
 • MORFOLOGIA KRWI 
 • WYBRANY PAKIET 10-CIU ALERGENÓW

Pakiet wybranych badań laboratoryjnych dla kobiet, umożliwiający wykrycie i w konsekwencji uniknięcie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia  i życia pacjentki wynikających ze stosowania antykoncepcji hormonalnej (ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji wątroby i układu hemostazy czyli krzepnięcia krwi).

12 badań laboratoryjnych – cena pakietu 120 zł

 • ALAT (aminotransferaza alaninowa) 
 • ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa)
 • BIAŁKO CAŁKOWITE W SUROWICY
 • BILIRUBINA CAŁKOWITA
 • FA (fosfataza zasadowa)
 • FIBRYNOGEN
 • GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza)
 • INR (PT – czas protrombinowy)
 • LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy)

Podstawowy komplet badań ułatwiający świadome i bezpieczne zaplanowanie ciąży.

Zaproponowane badania uwzględniają zdrowie i bezpieczeństwo przyszłej matki, jak i płodu. Pozwalają tym samym na odpowiedzialne i świadome przygotowanie się do macierzyństwa.

18 badań laboratoryjnych – cena pakietu 350 zł

 • APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
 • BIAŁKO CAŁKOWITE W SUROWICY
 • GLUKOZA
 • GRUPA KRWI, RH
 • HBS – ANTYGEN (WZW TYPU C)
 • HCV – P/C PRZECIW HCV (WZW TYPU C) 
 • KREATYNINA
 • MORFOLOGIA KRWI 
 • PANEL PRZECIWCIAŁ Z GRUPY TORCH W KLASIE IgG (ZAWIERA P/CIAŁA P. WIRUSOM TOXOPLAZMOZY, RÓŻYCZKI, CYTOMEGALII I OPRYSZCZKI LUDZKIEJ)
 • PANEL PRZECIWCIAŁ Z GRUPY TORCH W KLASIE IgM (ZAWIERA P/CIAŁA P. WIRUSOM TOXOPLAZMOZY, RÓŻYCZKI, CYTOMEGALII I OPRYSZCZKI LUDZKIEJ)
 • VDRL

Podstawowy zestaw wybranych badań służący wykryciu stanów cukrzycowych i przedcukrzycowych. Nadaje się też do monitorowania leczenia stwierdzonej cukrzycy.
Odpowiednio wcześnie wykryte zaburzenia gospodarki węglowodanowej pozwalają na uniknięcie bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych dla całego organizmu, wynikających z nieleczonej cukrzycy.

8 badań laboratoryjnych – cena pakietu 115 zł

 • GLUKOZA
 • HBA1C (hemoglobina glikowana)
 • LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy)
 • BADANIE OGÓLNE MOCZU
 • UACR – MIKROALBUMINA W PRZYPADKOWEJ PRÓBCE MOCZU

Zaproponowane badania umożliwiają wykrycie niedokrwistości oraz ustalenie jej przyczyny.
Stanowią punkt wyjścia do dalszej, pogłębionej specjalistycznej diagnostyki zleconej przez lekarza, o ile zajdzie taka potrzeba.

Poznanie przyczyny niedokrwistości jest niezbędne dla prawidłowego i skutecznego leczenia. Najczęściej obserwowane są różnego rodzaju niedobory (żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego). Wynik badania może ukierunkować rozpoznanie na określone niedobory, ale nie rozstrzyga o powodach danego niedoboru (nieodpowiednia dieta, zaburzenia wchłaniania, choroby układu pokarmowego, choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i inne nowotwory, długotrwałe zakażenia bakteryjne, choroba pasożytnicza itp.). Dalsza szczegółowa diagnostyka musi być prowadzona pod kierunkiem lekarza prowadzącego pacjenta.
Wykonane profilaktycznie badanie morfologiczne krwi obwodowej może też ujawnić poważne choroby krwi, np. białaczki. Dlatego też warto wykonywać je profilaktycznie, szczególnie w przypadku przedłużającego się stanu osłabienia organizmu, opornie leczących się zakażeń gardła, powiększenia węzłów chłonnych i innych niepokojących objawów,
jak np. nagle pojawiająca się skłonność do powstawania siniaków na ciele.

9 badań laboratoryjnych – cena pakietu 210 zł

OPCJONALNIE

11 badań laboratoryjnych – cena pakietu 340 zł

 • FERRYTYNA
 • KWAS FOLIOWY
 • MIKROSKOPOWY ROZMAZ KRWI
 • MORFOLOGIA KRWI
 • OB (odczyn opadania krwinek czerwonych)
 • TRANSFERYNA
 • ŻELAZO + UIBC

OPCJONALNIE:

 • PRZECIWCIAŁA P.KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA I CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU CASTLA

Z uwagi na bardzo powszechnie występujące dolegliwości manifestujące się bólami stawów, ustalenie tła choroby jest istotne w celu podjęcia właściwego leczenia (czynniki zakaźne, metaboliczne, autoimmunologiczne, pourazowe i inne).

Zaoferowany pakiet pozwala na wstępne rozpoznanie i ukierunkowanie dalszej diagnostyki szczegółowej, a w konsekwencji właściwe leczenie.

9 badań laboratoryjnych – cena pakietu 300 zł. 

 • ANTY-CCP  (p/ciała p.białkom bogatym w cytrulinę)
 • BORELIOZA IGG, BORELIOZA IGM – MET. ELISA
 • CRP (białko ostrej fazy)
 • KWAS MOCZOWY
 • MORFOLOGIA KRWI
 • OB (odczyn opadania krwinek czerwonych)
 • PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA MET. IIF
 • RF  (czynnik reumatoidalny)

Podstawowy zestaw wybranych badań laboratoryjnych pozwalający na wstępne wykrycie potencjalnych zagrożeń dla serca i naczyń, jakkolwiek nieprawidłowe wyniki w ramach oferowanego pakietu nie muszą wynikać wyłącznie ze schorzeń serca.
Pełna ocena stanu tego narządu należy do lekarza, który zbada pacjenta, zbierze szczegółowy wywiad i zleci dodatkową diagnostykę.

13 badań laboratoryjnych – cena pakietu 200 zł. 

 • CK (kinaza fosfokreatynowa)
 • CRP (białko ostrej fazy)
 • FIBRYNOGEN
 • HOMOCYSTEINA
 • JONOGRAM (sód i potas)
 • LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy)
 • MAGNEZ
 • WAPŃ
 • TSH (hormon tyreotropowy)

Podstawowy komplet badań pozwalający na wczesne wykrycie dysfunkcji nerek, jak również często występujących stanów chorobowych pęcherza i dróg wyprowadzających mocz.
Nieleczone pospolite zakażenia dolnych dróg wyprowadzających mocz mogą w konsekwencji doprowadzić do poważniejszych schorzeń obejmujących nerki. Musimy pamiętać, że nerki są bardzo ważnym narządem stojącym na straży homeostazy całego organizmu
(przyczyniają się do utrzymania stałości parametrów wewnętrznych w organizmie).

8 badań laboratoryjnych – cena pakietu 120 zł. 

 • BADANIE OGÓLNE MOCZU
 • JONOGRAM (sód i potas)
 • KREATYNINA + EGFR
 • KWAS MOCZOWY
 • MOCZNIK
 • UACR – MIKROALBUMINA W PRZYPADKOWEJ PRÓBCE MOCZU

Oferowany pakiet stanowi podstawowy zestaw badań ukierunkowanych na najczęściej wykrywane stany chorobowe tarczycy (nadczynności,
niedoczynności, obecność autoprzeciwciał).
Wyniki nieprawidłowe stanowią dla lekarza punkt wyjścia dla dalszej diagnostyki pozwalającej na dokładne ustalenie tła choroby i lokalizację miejsca powstania zaburzenia.

5 badań laboratoryjnych – cena pakietu 160 zł. 

 • ANTY-TPO (p/ciała p. peroksydazie tarczycowej)
 • ATG (p/ciała p.tyreoglobulinie)
 • FT3 (trijodotyronina wolna)
 • FT4 (tyroksyna wolna)
 • TSH (hormon tyreotropowy)

Wybrane badania ułatwiają wstępną ocenę funkcji niezwykle ważnego narządu, jakim jest wątroba. Uczestniczy ona w wielu niezbędnych do życia procesach, dlatego też jej dysfunkcja może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla całego organizmu.

Zaproponowane badania pozwalają na ujawnienie pierwszych laboratoryjnych oznak dysfunkcji tego narządu i mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej kierunkowej diagnostyki.
Szczególnie nie można lekceważyć zakażeń wirusowych wątroby (zwłaszcza wirusem C zapalenia wątroby), które często wykrywane są zbyt późno. Obecnie, w przypadku wykrycia wirusowego zapalenia wątroby istnieje możliwość skutecznego leczenia. Im wcześniej wykryte zostanie zakażenie, tym większa jest szansa na powrót do zdrowia.

10 badań laboratoryjnych – cena pakietu 140 zł

OPCJONALNIE

14 badań laboratoryjnych – cena pakietu 250 zł

 • BILIRUBINA CAŁKOWITA
 • ELEKTROFOREZA BIAŁEK
 • ENZYMY WĄTROBOWE (ALAT, ASPAT, GGTP, FA)
 • INR (PT- czas protrombinowy)
 • LDH (dehydrogenaza mleczanowa)
 • MORFOLOGIA KRWI
 • OB (odczyn opadania krwinek czerwonych)

OPCJONALNIE:

 • PEŁNY PANEL WĄTROBOWY (ANA, AMA, ASMA, LKM-1) MET. IIF

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube