Dyrekcja

Waldemar Pliński

Dyrektor Centrum Medycznego DOBRZYŃSKA

przyjmuje Petentów w piątki, w godzinach 12:00 - 13:00
gab. 420 IV piętro

Jacek Kubica

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Alina Urniaż

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Anna Chyra

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube