Dyrekcja

Waldemar Pliński

Dyrektor Centrum Medycznego DOBRZYŃSKA

przyjmuje Petentów w piątki, w godzinach 12:00 - 13:00
gab. 420 IV piętro

Maciej Kamiński

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Alina Urniaż

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych i Administracyjnych

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube