Dyrekcja

dr nauk ekonomicznych Grzegorz Kulczycki

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Centrum Medycznego "DOBRZYŃSKA"

lek. med. Maciej Kamiński

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

mgr Alina Urniaż

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych i Administracyjnych

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube