Poradnie specjalistyczne

PORADNIE W CENTRUM MEDYCZNYM DOBRZYŃSKA

AMBULATORIUM CHIRURGICZNE

W Ambulatorium Chirurgicznym przyjmują następujący lekarze:

lek. Karim Ahmad
lek. Grzegorz Fronik
lek. Mariusz Grzebień
lek. Marek Malinowski
lek. Piotr Szelachowski
lek. Anna Woźniczka
lek. Andrzej Zieliński
dr n. med. Patryk Romaszkiewicz
lek. Antoni Danilczuk

Ambulatorium chirurgiczne przyjmuje pacjentów w przypadkach nagłych, 7 dni w tygodniu oraz w święta w godz. 7-22
Aktualny grafik pracy Ambulatorium znajduje się TUTAJ

Pacjenci mogą zgłaszać się bez skierowania.

PORADNIA ANGIOLOGICZNA

W Poradni Angiologicznej przyjmują następujący lekarze:

prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec
dr n. med. Wiesława Rychlik-Golema
dr n. med. Piotr Barć
dr n. med. Grzegorz Kałuża
dr n. med. Stanisław Ferenc

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Angiologicznej lub Poradni Chorób naczyń

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

W Poradni Alergologicznej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Robert Pawłowicz
dr n. med. Iwona Wójcik
dr n. med. Ewa Willak-Janc
dr n. med. Antonina Gawlik

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Alergologicznej.

Bez skierowania przyjmowani są pacjenci w nagłych przypadkach (zagrożenie życia).

PORADNIA
ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ

W Poradni Alergologicznej dla dzieci przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Ewa Willak-Janc
dr n. med. Iwona Wójcik
lek. Danuta Jarczewska-Czyżyk

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ lub od lekarza pediatry do Poradni Alergologicznej dla Dzieci.

Bez skierowania przyjmowane są pacjenci w nagłych przypadkach (zagrożenie życia).

PORADNIA
CHIRURGII OGÓLNEJ

Pracownia RTG parter (obok kiosku) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 17:30.

W Poradni Chirurgii Ogólnej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Wojciech Durek
dr n. med. Magdalena Milan
lek. Grzegorz Fronik
lek. Waldemar Słotwiński

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Chirurgii Ogólnej.

Informacja: Oferujemy zdjęcie gipsu.

PORADNIA CHIRURGII
URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

W Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przyjmują następujący lekarze:

lek. Piotr Rymer
lek. Sławomir Różycki
lek. Stefan Leśkow
lek. Maciej Starzyk
dr n. med. Patryk Romaszkiewicz
lek. Waldemar Słotwiński
lek. Radosław Wieczorek
lek. Marek Stępniewski

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

W Poradni Dermatologicznej przyjmują następujący lekarze:

lek. Dorota Piątkowska-Wądołkowska
lek. Sylwia Cybulska
lek. Dominik Mocny

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku  w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni  Dermatologicznej.

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

W Poradni Diabetologicznej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Dariusz Sowiński
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
lek. Maciej Kamiński
lek. Dominika Cieplik
lek. Filip Majda
lek. Karolina Paczyńska-Bukacka
lek. Katarzyna Nowak-Wicińska

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Diabetologicznej.

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

W Poradni Endokrynologicznej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Marek Grabiński
dr n. med. Magdalena Matczak-Giemza
dr n. med. Urszula Tworowska-Bardzińska
dr n. med. Anna Rakowska-Chort
dr n. med. Katarzyna Krępuła
dr n. med. Joanna Jakubowska
dr n. med. Anna Golenko
lek. Wanda Man-Widerska
lek. Joanna Protasiewicz

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Endokrynologicznej.

Do wglądu udostępniamy:
1. Wzór wniosku o przyjęcie w trybie PILNYM do Poradni Endokrynologicznej CM “Dobrzyńska”

2. List do lekarzy kierujących

3. Kryteria medyczne kwalifikacji pacjentów do kategorii przypadek PILNY w Poradni Endokrynologicznej CM “Dobrzyńska”

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
DLA DZIECI

W Poradni Endokrynologicznej dla dzieci przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Ewa Barg
dr n. med. Jolanta Bieniasz
dr n. med. Eugenia Kik
lek. Tatiana Gładysz
lek. Eulalia Urbanowicz
lek. Jadwiga August-Skarżyńska
lek. Karolina Galant
lek. Elwira Zator

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Endokrynologicznej dla dzieci

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

W Poradni Gastroenterologicznej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Jarosław Wierzbicki
dr n. med. Patryk Smoliński

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Gastroenterologicznej.

PORADNIA
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

W Poradni Ginekologiczno-Położniczej przyjmują następujący lekarze:

lek. Daniel Kurczowy
lek. Jan Golach
lek. Natalia Kubat
lek. Janusz Hapon

Rejestracja: pok. 328, III piętro  od poniedziałku do piątku

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-750

Pacjentki są przyjmowane bez skierowania z ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 W poradni realizowane są:

  • bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku od 25-59 lat, które nie miały wykonanego w ciągu ostatnich 3 lat
  • wymazy cytologiczne  

PORADNIA HEMATOLOGICZNA

W Poradni Hematologicznej przyjmują następujący lekarze:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus
dr n. med. Bożena Kowalewska
lek. Wanda Siudak
lek. Marcin Stępniewski

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Hematologicznej.

PORADNIA HEPATOLOGICZNA

W Poradni Hepatologicznej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Weronika Rymer
dr n. med. Aleksandra Szymczak
dr n. med. Małgorzata Klimczak-Filippowicz
dr n. med. Marcin Czarnecki
lek. Anna Szymanek-Pasternak

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Hepatologicznej lub do Poradni Chorób wątroby

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

W Poradni Kardiologicznej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Marzena Czarnecka
dr n. med. Andrzej Wojszwiłło
dr n. med. Ilona Maciejewska
dr n. med. Joanna Kowal
lek. Lesław Gutka
lek. Leontyna Dziedzic
lek. Anna Kamińska

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Kardiologicznej.

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

W Poradni Logopedycznej przyjmują następujący specjaliści:

mgr Renata Zychmańska
mgr Ewa Krasowska
mgr Anna Bigos-Domańska
mgr Magdalena Müller

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ lub pediatry do Poradni Logopedycznej.

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

W Poradni Medycyny Pracy przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Aleksandra Kubacka
lek. Magdalena Janowska
lek. Elżbieta Musiałowska

Rejestracja telefoniczna odbywa się  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-11:00 pod nr tel.:  (71) 77-47-747

Pacjenci powinni posiadać skierowanie do Poradni Medycyny Pracy wystawione przez swój zakład pracy, zgodne ze wzorem zawartym w podpisanej umowie.

Oferujemy badania dla uczniów i studentów, kierowców oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych.

PORADNIA NEUROLOGICZNA

W Poradni Neurologicznej przyjmują następujący lekarze:

lek. Paulina Rychard
lek. Ewa Gruszka
lek. Agnieszka Mocna

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Neurologicznej.

PORADNIA
NEUROLOGICZNA DLA DZIECI

W Poradni Neurologicznej dla dzieci przyjmują następujący lekarze:

dr n.med. Anna Roznatowska-Przystawa
lek. Marzena Ambicka-Ciba

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Neurologicznej dla Dzieci.

PORADNIA
OKULISTYCZNA

W Poradni Okulistycznej przyjmują następujący lekarze:

lek. Beata Sójka
lek. Teresa Maciejewska
lek. Magdalena Zalisko
lek. Aleksandra Stępniewska-Woźniak

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Uwaga: 
Angiografia Fluoresceinowa- zgoda do badania oraz przygotowanie się Pacjenta (pdf)

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni  Okulistycznej.

PORADNIA OKULISTYCZNA
LECZENIA ZEZA

Badamy dzieci już od 12 miesiąca życia.
W Poradni Okulistycznej Leczenia Zeza przyjmują następujący lekarze:

lek. Beata Sójka

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni  Leczenia Zeza i Niedowidzenia.

Rodzicu!!!
Sprawdź, czy Twoje małe dziecko (już jednoroczne lub dwuletnie) widzi jednym i drugim okiem. To proste badanie możesz przeprowadzić sam.

Jeśli coś Cię zaniepokoi zgłoś się do nas na szczegółowe badania. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej.

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

W Poradni Otolaryngologicznej przyjmują otolaryngologicznej następujący lekarze:

lek. Maria Bytońska-Lis
lek. Bożena Batycka-Czyż
lek. Rachid Hejjamy

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Otolaryngologicznej.

PORADNIA POZ

W Poradni POZ przyjmują następujący lekarze rodzinni:

lek. Anna Szymczak
lek. Maria Kuliga
lek. Jadwiga Cyba-Flont

W Poradni POZ przyjmują następujący lekarze pediatrzy:

lek. Anna Sulima

W Poradni POZ przyjmują następujące pielęgniarki środowiskowe:

lic. pielęgniarstwa specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Barbara Włodarczyk

W Poradni POZ przyjmują następujące położne:

licencjat położnictwa Małgorzata Pawliszko

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-18

Rejestracja telefoniczna: 609 10 10 22

Lekarze rodzinni przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

PORADNIA PULMONOLOGICZNA

W Poradni Pulmonologicznej przyjmują następujący lekarze:

lek. Hanna Górecka
lek. Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka
lek. Marzanna Bernat - Josypenko
lek. Andrzej Teplicki
lek. Irena Kaczmarek-Szrajber

Dr Kaczmarek-Szrajber przyjmuje i leczy  dzieci i młodzież.

W Poradni Pulmonologicznej leczeniem SARKOIDOZY zajmuje się dr Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka.

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Pulmonologicznej.

PORADNIA REHABILITACYJNA

W Poradni Rehabilitacyjnej przyjmują następujący lekarze:

lek. Hanna Kalinowska-Łęcka
lek. Piotr Rymer
lek. Agnieszka Dziurman
lek. Anna Badowska (przyjmuje również dzieci)
lek. Agata Trafalska (przyjmuje również dzieci)
lek. Magdalena Danel

Poradnia Rehabilitacyjna wraz z gabinetami lekarskimi, salami gimnastycznymi oraz pomieszczeniami, w których wykonywane są zabiegi zajmuje I piętro budynku.

W 2020 r. uruchomiliśmy dla Państwa nowe gabinety zabiegowe, kriokomorę, salę gimnastyczną i basen na poziomie -1.

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19


Zabiegi wykonywane są bezpłatnie dla pacjentów DOW NFZ, posiadających odpowiednie skierowanie. Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej wystawia lekarz POZ lub lekarz specjalista. 

Pacjenci posiadający skierowanie muszą zarejestrować się na wizytę do lekarza przyjmującego w Poradni Rehabilitacyjnej WZSOZ, który po zbadaniu pacjenta zaordynuje odpowiednie zabiegi.

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

W Poradni Reumatologicznej przyjmują następujący lekarze:

lek. Renata Zambrzycka
dr n. med. Bożena Kowalewska

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Reumatologicznej.

PORADNIA UROLOGICZNA

W Poradni Urologicznej przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Grzegorz Agopsowicz
lek. Piotr Szulc
lek. Konrad Dalmata

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Urologicznej.

PORADNIA WZW

W Poradni Wirusowego Zapalenia Wątroby przyjmują następujący lekarze:

dr n. med. Monika Pazgan-Simon
dr n. med. Aleksandra Szymczak
dr n. med. Katarzyna Fleischer-Stępniewska
lek. Justyna Janocha-Litwin
dr n. med. Marcin Czarnecki

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-705

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni WZW lub Poradni Chorób zakaźnych.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmują następujący lekarze:

lek. Anna Romaniec-Koterwa
lek. Joanna Gwiazdowska
lek. Sabina Polańska

W Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmują następujący psycholodzy:

mgr Patrycja Gołąbek
mgr Magdalena Kaszuba
mgr Wiesława Pikuła
mgr Iwona Michalewicz
mgr Aneta Śpiewak
mgr Katarzyna Pieńko-Jamuła
dr n. hum. Bogusława Pochroń-Zeman

Gabinety lekarskie Poradni Zdrowia Psychicznego znajdują się na II piętrze budynku przychodni.

Rejestracja: pok. 205, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7-14:00

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-730

NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmują następujący specjaliści:

Psycholodzy:

dr Maria Grygier - Frąckiewicz
mgr Dorota Pustuł
mgr Angelika Lachowicz-Wołoszyn
mgr Joanna Cieślak

Logopedzi:

mgr Monika Szary
mgr Justyna Gierosz
mgr Karolina Borowiecka
mgr Magdalena Müller

Rejestracja odbywa się na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7-19

Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-720

Odwołanie wizyty pod nr tel. 507 602 061

Gabinety rehabilitacji dla dzieci znajdują się na I piętrze, na Oddziale Dziennym Rehabilitacji dla Dzieci.

Psycholodzy przyjmują w gabinecie 127. Terapia biofeedback odbywa się w gabinecie 127. Logopedzi przyjmują w gabinecie 129. Gabinety znajdują się na I piętrze.

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube