Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w WZSOZ

Informacje i zasady udostępniania dokumentacji

Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Zasady udostępnienie dokumentacji medycznej.

a) Pacjent ma prawo zwrócić się do Centrum Medycznego DOBRZYŃSKA z prośbą o udostępnienie dokumentacji medycznej z podanej poradni/ośrodka.

b) Złożenie wniosku, wnoszenie opłaty za udostępnienie dokumentacji odbywa się w Rejestracji Centralnej (parter). Obowiązujący wzór wniosku dostępny poniżej.

c) Elementem wniosku jest oświadczenie o celu przeznaczenia dokumentacji, jest to konieczne z uwagi na obowiązujące ustalenia stawki podatku VAT.

d) Osoba składająca wniosek musi wylegitymować się w celu potwierdzenia tożsamości i ustalenia prawa do uzyskania dokumentacji.

e) Wniosek po złożeniu musi być zaakceptowany przez osoby upoważnione.

f) Na podstawie zatwierdzonego wniosku następuje odszukanie i skopiowanie dokumentacji medycznej .

g) Dokumentacja medyczna zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki.

h) Odbiór dokumentacji następuje po okazaniu dokumentu tożsamości oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

i) Pacjent potwierdza odbiór dokumentacji na wniosku.

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube