O nas

Kim jesteśmy?

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DOBRZYŃSKA to wyjątkowe miejsce na mapie medycznej Wrocławia i Dolnego Śląska. Skupia ponad stu wysokiej klasy specjalistów z wielu dziedzin medycyny.

Pacjenci poza dostępem do lekarzy mają możliwość skorzystania z badań diagnostycznych i laboratoryjnych realizowanych na miejscu w Centrum.

Właścicielem Centrum jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W Centrum realizowane są świadczenia refundowane przez NFZ.

Realizujemy naszą misję poprzez:

 1. Doskonalenie jakości usług w oparciu o rozpoznawanie oczekiwań Pacjenta / Klienta.
 2. Dbanie o zadowolenie, zaufanie Pacjenta, przez objęcie kompleksową i troskliwą opieką.
 3. Zaangażowanie personelu polegające na ciągłym doskonaleniu kompetencji i komunikacji w organizacji.
 4. Unowocześnianie bazy i wyposażenia z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy medycznej, technologii, wymagań Pacjentów/              Klientów oraz troski o środowisko naturalne.
 5. Partnerską i stabilną współpracę z dostawcami.
 6. Dążenie do zadowolenia z wykonywanej pracy.
 7. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo poprzez racjonalną gospodarkę odpadami i zasobami.
 8. Zapobieganie awariom.
 9. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji poprzez zastosowanie                właściwych środków technicznych / organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 10. Zarządzanie i monitorowanie ryzykiem w organizacji.
 11. Spełnienie wymagań prawnych i innych.

Historia

1862 rok – powstaje projekt ulicy.

1868 rok – budowa ulicy, nadanie jej nazwy Lessingstrasse, od nazwiska wybitnego niemieckiego pisarza, krytyka i filozofa Gottholda Ephraima Lessinga żyjącego w latach 1729-1781. 

1913 rok – przy Lessingstrasse (obecnie Dobrzyńska) powstał czteropiętrowy budynek początkowo o charakterze biurowo-mieszkalnym.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube