Kontakt

Skontaktuj się z nami

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne DOBRZYŃSKA

ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław

Regon: 930266152   
KRS: 0000027005
NIP: 899 22 28 643

Konto BGK: 79 1130 1033 0018 7991 3020 0002

WAŻNE
TELEFONY

Rejestracja: 71 77 47 704 do 705

Lekarze rodzinni (POZ): 609 10 10 22

Odwołanie wizyty: 71 77 47 733

Ambulatorium chirurgiczne: 71 348 28 15

Laboratorium: 71 77 47 711

Planowanie zabiegów: 71 77-47-795

Rejestracja mailowa na zabiegi fizjoterapii: planowaniezabiegow@wzsoz.wroc.pl

Centrala: 71 77 47 700
Sekretariat: 71 77 47 770
E-mail: sekretariat@wzsoz.wroc.pl
fax: 71 77 47 771

GODZINY
OTWARCIA

Rejestracja i Poradnie – pn – pt: 7:00 – 19:00

Lekarze rodzinni (POZ) – pn – pt: 8:00 – 18:00

Ambulatorium chirurgiczne – wg harmonogramu

Numery telefonów do działów zajmujących się administracją Centrum Medycznego “DOBRZYŃSKA”:

Sekretariat Dyrektora
Dyrektor przyjmuje Petentów w piątki, w godzinach 12:00 - 13:00

tel. 71 77 47 770
fax 71 77 47 771

Zamówienia Publiczne

71 77 47 790

Księgowość i Finanse

71 77 47 776

Kadry i płace

71 77 47 780

Rozliczenia z NFZ

71 77 47 744

Informatyk

71 77 47 749

Inspektor Ochrony Danych

71 77 47 792

Przełożona pielęgniarek

71 77 47 794

Dział Umów i Promocja Zdrowia

71 77 47 797

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

71 77 47 739

Sekcja Gospodarcza

71 77 47 793

Sekcja Techniczna

71 77 47 773

Inspektor ds. BHP

71 77 47 764

Pod wyżej wymienionymi numerami telefonów nie ma możliwości rejestracji.

Formularz kontaktowy


    Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, stosownie do dyspozycji przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby kontaktu z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej CM DOBRZYŃSKA oraz w celu archiwizacji.
    Przyjmuję do wiadomości, że Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej CM DOBRZYŃSKA spełnia obowiązek informacyjny poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej za pośrednictwem strony internetowej w zakładce „RODO” Klauzule informacyjne

    Skip to content
    Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube