Dostawa testów serologicznych ASO oraz testów do wykrywania krwi utajonej w kale

8 grudnia 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. pn.: „Dostawa testów serologicznych ASO oraz testów do wykrywania krwi utajonej w kale

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie(zip)>>

Odpowiedzi na pytania 11.12.2020

Informacja z otwarcia ofert 16.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2020

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube