DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

10 kwietnia 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. “Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie >>>

Zmiana terminu składania ofert >>>

Wyjaśnienia treści siwz >>>

Zmiana terminu składania ofert II >>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.04.2019 >>>

Informacja z otwarcia ofert 26.04.2019 >>>

Korekta Informacji z otwarcia ofert 26.04.2019 >>>

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31.05.2019 >>>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube