Kategoria: Zamówienia publiczne 2019

4 grudnia 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pnDostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika”

18 listopada 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn” Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Odpowiedzi na pytania 19.11.2019

Odpowiedzi na pytania 20.11.2019

Informacja z otwarcia ofert 26.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2019

23 października 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn“Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław”

15 października 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn“Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów”

23 sierpnia 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pnDostawa materiałów biurowych, papierniczychi plastycznych

10 kwietnia 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. “Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych”

28 sierpnia 2018

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. “Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych II”

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube