DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH II

28 sierpnia 2018

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. “Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych II”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie>>>

Wyjaśnienia treści siwz 02.09.2019 >>>

Unieważnienie 06.09.2019 >>>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube