Unowocześnienie bazy sprzętowej w Poradni Okulistycznej

Projekty współfinansowane ze środków UE

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE DOFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław realizuje projekt:

Unowocześnienie bazy sprzętowej w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii cukrzycowych uszkodzeń naczyń siatkówki

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 446.037,49 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 291.417,37 zł.

W ramach projektu doposażono poradnię okulistyczną w następujący sprzęt:
· funduskamerę,
· laser fotokoagulacyjny,
· perymetr automatyczny,
· lampę szczelinową z tonometrem aplanacyjnym,
· tonoref,
· unit okulistyczny.

Projekt został zakończony i rozliczony. Ostatnią transzę dotacji WZSOZ otrzymał 16.08.2010r.

Więcej informacji>>>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube