Terapia za pomocą osobistej pompy insulinowej

Poprawa jakości życia

Intensywna insulinoterapia za pomocą ciągłego wlewu insuliny z wykorzystaniem osobistej pompy insulinowej jest obecnie terapią najbliższą fizjologicznemu wydzielaniu insuliny. Dzięki temu ułatwia zdecydowanie osiągnięcie wyników bliskich normoglikemii i dobrego wyrównania poziomu cukru.

Leczenie za pomocą pompy insulinowej może mieć zdecydowany wpływ na poprawienie wyników oraz na jakość życia osoby, która się decyduje na ten rodzaj terapii. Dlatego warto wiedzieć że osoby do 26 r.ż. mogą ubiegać się o otrzymanie pompy insulinowej zgłaszając się do Poradni Diabetologicznej w Centrum Medycznym DOBRZYŃSKA, w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na pompy insulinowe i zestawy infuzyjne.

Dlaczego pompa insulinowa?

W pompie insulinowej stosujemy jeden rodzaj insuliny, najczęściej analog insuliny krótkodziałającej, który jest podawany do posiłków, ale również buduje się za jej pomocą bazę, która zastępuje insulinę długodziałającą. Dzięki temu w każdym momencie można mieć wpływ na dawkę bazową insuliny i dopasować ją do aktualnych potrzeb organizmu, obniżyć lub podnieść przepływ insuliny w zależności od potrzeb poziomu cukru, czy w związku z wysiłkiem.
Ta funkcja techniczna pompy bardzo dobrze sprawdza się np. przy pracy zmianowej, przy aktywnym, zróżnicowanym rytmie życia, przy aktywności, itp. Dodatkowo pompa umożliwia dopasowanie dawki insuliny do różnych posiłków np. tłuszczowo-białkowych, węglowodanowych lub mieszanych, do których stosujemy różne rodzaje bolusa.

Jeśli należysz do grupy objętej programem..

Otrzymanie i podpięcie pompy, poprzedza edukacja prowadzona w naszej Poradni
przygotowująca do stosowania tej terapii.

Oliwia Bazylewicz
edukator diabetologiczny i trener pompowy
kontakt tel. 507 318 045
w piątki od godziny 10:00 do 13:00

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube