Leczenie Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.

Program WOŚP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu kobiet z cukrzycą planujących ciążę, Centrum Medyczne DOBRZYŃSKA przy       ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu dołączyło do ogólnopolskiego programu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

Oznacza to, że przyszłe mamy mogą nieodpłatnie wypożyczać w Centrum nowoczesne pompy insulinowe, które zostały przekazane do ośrodka przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Tegoroczny styczniowy XX Finał WOŚP przebiegający pod hasłem „Gramy z pompą” zakładał zakup pomp insulinowych. Dzięki zebranym środkom Fundacja zakupiła 456 najnowszych modeli pomp insulinowych i 5.500 sensorów, które trafiły do wybranych ośrodków medycznych w całym kraju. Jednym z nich jest Centrum Medyczne „Dobrzyńska”. Placówka przy ul. Dobrzyńskiej otrzymała 17 pomp insulinowych.

Z kim się kontaktować w sprawie programu?

“W naszej poradni diabetologicznej dysponujemy 17 pompami insulinowymi Paradig 722 z możliwością ciągłego monitorowania glikemii” — mówi koordynator programu przy ul. Dobrzyńskiej pani Iwona Pilarczyk-Wróblewska.  

Każda pacjentka z cukrzycą typu 1, która w okresie najbliższych 6 miesięcy planuje ciążę bądź jest już w ciąży ale nie wyższej niż 16 tydzień może zgłosić się do poradni lub kontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem telefonu 71/77 47 795 oraz  e-mailowo iw_pil@wp.pl.

Alternatywnie prosimy o kontakt z dr n. med. Dariuszem Sowińskim dostępnym pod numerem telefonu 71/77 47 774 lub e-mailem d.sowinski@wzsoz.wroc.pl.

Pacjentki zgłaszające się do naszej poradni po raz pierwszy powinny mieć skierowanie do poradni diabetologicznej wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu, dodatkowo pacjentki będące w ciąży powinny mieć zaświadczenie wystawione przez ginekologa.

Każda pacjentka, która zostanie zakwalifikowana do leczenia przy użyciu osobistej pompy insulinowej będzie musiała przejść szkolenie nie tylko z obsługi technicznej pompy ale również szkolenie kliniczne obejmujące zagadnienia dotyczące wysiłku fizycznego, niedocukrzenia, kwasicy ketonowej, dodatkowej choroby i, co bardzo ważne, prawidłowego odżywiania i obliczania wymienników pokarmowych.

Jeśli chodzi o samo stosowanie pomp insulinowych to należy pamiętać, że na dzień dzisiejszy jest to metoda leczenia, która najlepiej naśladuje fizjologiczną pracę trzustki. Insulina w pompie dostarczana jest do organizmu w sposób ciągły a dostępne funkcje pompy pozwalają w każdej chwili dostosować dawkę insuliny do aktualnego zapotrzebowania na insulinę lub do aktualnego stężenia glukozy we krwi. Pompa pomaga pacjentce obliczyć dawkę insuliny na posiłek lub na korektę wysokiego stężenia glukozy. Dzięki temu można zapobiegać epizodom hipoglikemii (niedocukrzenia) jak również kwasicy ketonowej. Ma to bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w okresie ciąży, kiedy to pod wpływem hormonów dochodzi do znacznych zmian zapotrzebowania organizmu na insulinę, kiedy zmienia się aktywność kobiety i zmieniają się jej preferencje żywieniowe. Dzięki pompie i możliwości łatwej modyfikacji dawek insuliny pacjentka ma szansę na osiągnięcie poziomów cukru zbliżonych do tych, jakie osiągają kobiety bez cukrzycy i co w tym wszystkim najistotniejsze, donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. Wybór Centrum Medycznego DOBRZYŃSKA przez Fundację WOŚP oznacza, że Fundacja doceniła wysoką jakość opieki, jaką poradnia diabetologiczna zapewnia kobietom z cukrzycą, a przede wszystkim kobietom w okresie planowania ciąży i przez cały okres jej trwania aż do dnia porodu. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanego zespołu terapeutycznego złożonego z lekarzy diabetologów, ginekologów, edukatora diabetologicznego, dietetyka i położnej oraz zaangażowaniu poszczególnych jego członków. Zgodnie z założeniami programu do leczenia przy użyciu osobistej pompy insulinowej kwalifikują się kobiety między 18 a 45 rokiem życia z rozpoznaną cukrzycą typu 1, planujące ciążę przez następne 6 miesięcy lub będące w ciąży do 16 tygodnia ciąży.

Długofalowym celem programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą jest zwiększenie liczby kobiet planujących ciążę, a także poprawa systemu opieki nad ciężarnymi z cukrzycą. 

– Od początku naszym założeniem było nie tylko dostarczenie do placówek ochrony zdrowia odpowiedniej liczby najnowocześniejszych pomp insulinowych, ale także stworzenie standardów opieki nad kobietami chorującymi na cukrzycę w okresie planowania ciąży i w jej trakcie. Skutkiem odpowiednio wcześniej planowanej ciąży i dobrej opieki jest eliminacja wad wrodzonych u dzieci — mówi Jurek Owsiak, szef WOŚP. Zmiany hormonalne i metaboliczne zachodzące w okresie ciąży u kobiety z cukrzycą powodują zmiany zapotrzebowania organizmu na insulinę. Pompa insulinowa jako urządzenie, które naśladuje pracę trzustki, pozwala na dostosowywanie dawki insuliny do aktualnych potrzeb organizmu. Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w system ciągłego monitorowania glikemii, który informuje o aktualnym stężeniu glukozy we krwi oraz tendencjach zmian (czy poziom glukozy wzrasta czy też maleje), przez co łatwiej można kontrolować cukrzycę. Korzystanie z systemu ciągłego monitorowania glikemii ma szczególne znaczenie w okresie ciąży, albowiem prowadzone badania dowodzą, że zbyt wysokie stężenie glukozy zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, zwiększa ryzyko wad wrodzonych u dziecka i może być jedną z przyczyn poronień1.

Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Kobiety zgłaszające się do ośrodków, w których projekt jest realizowany, otrzymują bezpłatnie osobistą pompę na czas planowania ciąży, ciąży oraz połogu (osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ). Wsparcie technicznie zapewnia firma Medtronic, producent specjalistycznych urządzeń medycznych w tym pomp insulinowych. Koordynatorem programu jest prof. Jacek Sieradzki z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych w Krakowie. Więcej informacji na temat przygotowania do ciąży i połogu skierowanych do kobiet chorych na cukrzycę oraz adresy ośrodków, gdzie można wypożyczać pompy insulinowe znajdują się na stronach: www.cukrzycaiciaza.wosp.org.pl oraz www.cukrzycaciaza.pl .

Jeśli należysz do grupy objętej programem..

Centrum Medyczne „Dobrzyńska”
Iwona Pilarczyk-Wróblewska
Tel. 71/77 47 795
e-mail: iw_pil@wp.pl

dr n. med. Dariusz Sowiński
Tel. 71/77 47 774
e-mail: d.sowinski@wzsoz.wroc.pl

Kontakt:
Fundacja WOŚP: Agencja Star PR
Krzysztof Dobies Joanna Rodzewicz
Rzecznik Prasowy Fundacji Biuro Prasowe Projektu
tel. +48 695 870 020 tel. 600 042 442
e-mail: rzecznik@wosp.org.pl; e-mail: j.rodzewicz@starpr.com.pl

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube