DZIERŻAWA CZĘŚCI ZACHODNIEJ ELEWACJI BUDYNKU WZSOZ OD STRONY GALERII DOMINIKAŃSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA UMIESZCZENIE REKLAMY O POWIERZCHNI OK. 240 M2

11 maja 2020

Postępowanie nr: 1/LOG/20

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony: „Na dzierżawę części zachodniej elewacji budynku WZSOZ od strony Galerii Dominikańskiej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy o powierzchni ok. 240 m2

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube