ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DOBRZYŃSKIEJ 21/23 WE WROCŁAWIU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH RPO WD 2014-2020

31 maja 2017

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów  promocyjnych dla potrzeb projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
ZAŁĄCZNIKI:

 Zapytanie ofertowe »

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.06.2017r.»

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube