WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZREALIZOWANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH STACJI TRANSFORMATOROWEJ R-1902 ZASILAJĄCEJ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY UL. DOBRZYŃSKIEJ 21/23 WE WROCŁAWIU

26 czerwca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie prac modernizacyjnych stacji transformatorowej R-1902 zasilającej w energię elektryczną budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, w związku ze zmianą zasilania z 10 kV na 20 kV”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie …

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube