Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej

Program StopA - PROFILAKTYKA

Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej –badania przesiewowe finansowane przez Miasto Wrocław:

– badania pedobarograficzne,
– ocena wskaźnika kostka-ramię,
– ocena wizualna stóp,
– ocena czucia bólu i wibracji,
– wielospecjalistyczne konsylia lekarskie

Program StopA - LECZENIE

Kompleksowe, koordynowane leczenie w oparciu o specjalistów CM Dobrzyńska i NFZ:

  • konsultacje: diabetologiczne, angiologiczne, chirurgiczne i ortopedyczne, dermatologiczne i neurologiczne,
  • badania dopplerowskie przepływów naczyniowych,
  • konsultacje i dobór obuwia ortopedycznego:
    – Orthopadie Technik-Rosenkranz sp. z o.o.,
    – Wyrób Obuwia Ortopedycznego Bytom.

Jeśli należysz do grupy objętej programem...

Szanowny Pacjencie !

Zapraszamy do współpracy:
Koordynator programu
Pielęgniarka Ewa Przywara
Tel.: 71 77 47 757
Centrala tel.: 71 77 47 700

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube