DYSTRYBUCJA I DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. DOBRZYŃSKA 21/23, 50-403 WROCŁAW

12 listopada 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.: “Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Informacja z otwarcia ofert 20.11.2020 r.>>

Informacja o unieważnieniu postępowania 24.11.2020 r.>>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube