Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

18 listopada 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
“Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Odpowiedzi na pytania 20.11.2020r.>>

Informacja z otwarcia ofert 25.11.2020 r.>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2020r.>>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube