DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

5 marca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Dostawa testów paskowych do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

 Odpowiedzi na pytania 10.03.2020 »

SPROSTOWANIE 11.03.2020 »

 Informacja z otwarcia ofert 13.03.2020 »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.03.2020 »

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube