DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

7 lipca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych”

Załączniki:
Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania 08.07.2020

Odpowiedzi na pytania 13.07.2020

Odpowiedzi na pytania+MODYFIKACJA 15.07.2020

Odpowiedzi na pytania 16.07.2020

Odpowiedzi na pytania 17.07.2020

Informacja z otwarcia ofert 20.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu pakietu nr 1,2,9,14,19,20,26 -23.07.2020


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.08.2020

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube