DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI, NARZĘDZI I SKÓRY ORAZ DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ I AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

28 stycznia 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na 

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i skóry oraz dostawa chemii gospodarczej i akcesoriów do utrzymania czystości”

  ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania+Modyfikacja 04.02.2020»

Informacja z otwarcia ofert 10.02.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.02.2020

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube