Dostawa pomp insulinowych

7 grudnia 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na „Dostawę pomp insulinowych”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie (zip)>>

Informacja z otwarcia ofert 15.12.2020r. (pdf)>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.01.2021r. (pdf) >>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube