DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO WYKONYWANIA BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH

4 marca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

SPROSTOWANIE 06.03.2020 »

Informacja z otwarcia ofert 13.03.2020 »

Informacja o wyborze najkorzystnejszej oferty 23.03.2020 »

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube