DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

23 października 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.:

“Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia »

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert »

Informacja z otwarcia ofert »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube