DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW

15 października 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn“Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów”

ZAŁĄCZNIKI:

 Ogłoszenie »

Odpowiedzi na pytania 17.10.2019

 Informacja z otwarcia ofert 24.10.2019

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.11.2019

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube