DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCHI PLASTYCZNYCH

23 sierpnia 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pnDostawa materiałów biurowych, papierniczychi plastycznych

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Informacja z otwarcia ofert 03.09.2019 »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.09.2019 »

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube