DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH I PLASTYCZNYCH

14 października 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn.: „Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Zmiana terminu składania ofert »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia »

Informacja z otwarcia ofert »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2020 r.>>

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube