DOSTAWA LODÓWEK I ZAMRAŻAREK DLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU

18 czerwca 2019

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, zaprasza do składania ofert na Dostawę lodówek i zamrażarek dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pn.: „Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne “Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe»39-P-19 Odpoowiedzi na pytania 19-06-2019

Odpowiedzi na pytania 19.06.2019»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej 27.06.2019»

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube