DOSTAWA GAZU MEDYCZNEGO TJ. CIEKŁEGO POWIETRZA WRAZ Z DZIERŻAWĄ STACJONARNEGO ZBIORNIKA

4 grudnia 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pnDostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika”

ZAŁĄCZNIKI:

 Ogłoszenie »

Odpowiedzi na pytania +MODYFIKACJA 09.12.2019

Informacja z otwarcia ofert 12.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.12.2019

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube