DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKÓW

18 listopada 2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn” Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Odpowiedzi na pytania 19.11.2019

Odpowiedzi na pytania 20.11.2019

Informacja z otwarcia ofert 26.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2019

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube