DOSTAWA CHEMII SPECJALNEJ DO STERYLIZATORNI, NIECKI BASENOWEJ ORAZ CHEMII GOSPODARCZEJ I AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

2 marca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na
 Dostawa chemii specjalnej do sterylizatorni, niecki basenowej oraz chemii gospodarczej i akcesoriów do utrzymania czystości”

  ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie »

Informacja z otwarcia ofert 11.03.2020 

Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu nr 1 12.03.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 2,3,4, 24.03.2020

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube