DOSTAWA APARATU KTG DLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU

13 czerwca 2019

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu KTG dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pn.: „Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne “Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej 26.06.2019 »

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube