Kategoria: Zapytania ofertowe

18 czerwca 2019

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, zaprasza do składania ofert na Dostawę lodówek i zamrażarek dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pn.: „Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne “Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

13 czerwca 2019

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu KTG dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pn.: „Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne “Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

31 maja 2017

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów  promocyjnych dla potrzeb projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube