Kategoria: Zamówienia publiczne 2020

5 marca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Dostawa testów paskowych do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora”

4 marca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych”

2 marca 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na
 Dostawa chemii specjalnej do sterylizatorni, niecki basenowej oraz chemii gospodarczej i akcesoriów do utrzymania czystości”

28 stycznia 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na 

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i skóry oraz dostawa chemii gospodarczej i akcesoriów do utrzymania czystości”

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube