Kategoria: Pozostałe

29 stycznia 2024
22 kwietnia 2022

22.04.2022 r.

Postępowanie nr: 1/LOG/22

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ogłasza przetarg dwuetapowy: Na najem części dwóch elewacji budynku WZSOZ o powierzchni
ok. 240 m2 każda, tj. zachodniej (od strony Galerii Dominikańskiej) oraz północnej (od strony Mostów Grunwaldzkiego i Pokoju), z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy”

(więcej…)
22 września 2020

22.09.2020 r.

Postępowanie nr: 2/LOG/20

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na wynajem części II piętra budynku WZSOZ przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu w celu prowadzenia usług w zakresie stomatologii.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube